Kjønnsfordelinga på papirforsidene

Her er oversikten — fra måned til måned i 2015 — over kjønnsfordelinga på oppslag og henvisninger (i prosent) på førstesiden av papiravisa i 2015. Og andel positive og negative hovedoppslag.

Kjønnsfordeling førstesiden (%)

Måned Kvinne Mann
Januar 45,0 55,0
Februar 23,8 76,2
Mars 43,6 56,4
April 35,0 65,0
Mai 34,9 65,1
Juni 52,0 48,0
Juli 47,8 52,2
August 30,1 69,9
September 34,6 65,4
Oktober 59,6 40,4
November 53,7 46,3
Desember 33,6 66,4
Hele året 42,1 57,9

Positive/negative forsideoppslag

Måned Ant.utg. Pos Neg
Jan. 26 14 12
Feb. 24 10 14
Mars 26 12 14
April 23 15 8
Mai 23 15 8
Juni 26 14 12
Juli 27 21 6
Aug. 26 20 6
Sept. 26 17 9
Okt. 27 15 12
Nov. 25 12 13
Des 25 16 9
Sum 304 181 123
%-del 59,5 40,5

 

Legg til i min rapport