Journalistfaglig utvikling

Malvik-Bladet er opptatt av fornyelse, slik at vi kan tilby det beste innholdet der leserne til en hver tid er.

I tillegg til to ukentlige utgaver av papiravisa, har vi daglige oppdateringer på nett og mobil. På disse plattformene skal vi være best på lokale nyheter og den lokale debatten. Vi har det siste året økt satsingen på levende bilder og intensivert nettdekningen. Vår innsats evalueres på ukentlige møter og på seminarer, der både journalistikk og etikk er tema.

Legg til i min rapport