Avisens samfunnsansvar

Malvik-Bladet er tettere på det politiske livet i kommunen enn noe annet presseorgan.

2015 har vært et spennende år, særlig i opptakten til valget, der både Høyre og Arbeiderpartiet opplevde at sentrale medlemmer brøt ut og skiftet parti.

Vi satte nasjonal dagsorden med saken hvor flere titalls malvikjenter ble hengt ut på et pornonettsted. Saken vakte så stor oppmerksomhet at politiet satte inne ekstra ressurser for å få pågrepet synderen, som seinere ble dømt for forholdet.

Jenta som saksøkte Malvik kommune for å ha blitt mobbet i flere år på skolen, har fått mye spalteplass i året som gikk. Dette er blitt en rikssak, der vi har hatt tett kontakt med begge parter.

Junior-NM på ski ble arrangert i Malvik i mars. Hadde det ikke vært for Malvik-Bladet ville dette svære arrangementet blitt forbigått i stillhet. Vi hadde eget NM-bilag, og dekket mesterskapet bredt på nyhets- og reportasjeplass, mens det nesten ikke ble nevnt i andre medier.

Norfakta gjorde i januar 2015 en meningsmåling som viser at hele 70 % av de spurte mener Malvik-Bladet er først og best på stoff fra Malvik. 61 % mener vi er gode på lokal kultur, 62 % mener vi er gode på lokal sport og 52 % sier vi er gode på lokal debatt. Hele 72 % mener Malvik-Bladet har mye småstoff fra Malvik.

Legg til i min rapport