Journalistfaglig utvikling

I mai var kursholder Lars Aarønæs på besøk, temaet var språk og vinklinger.

Nettjournalisten var i 2015 på smarttelefon-reporter-kurs ved Institutt for journalistikk. Ellers er det i året som gikk først og fremst gjennomført kompetansehevende tiltak ved hjelp av interne krefter. Redaksjonen har i oktober arrangert internt videokurs, hvor vi lærte mer om videoredigering.

Språkkurs: I mai var kursholder Lars Aarønæs (t.v.) på besøk i Brønnøysunds Avis for å holde kurs om språk og vinklinger.

Legg til i min rapport